Met KLIC-WIN bereiden de graafsector en KLIC zich voor op de toekomst.

Aanleiding hiervoor is de evaluatie van de WION in 2013. Deze leidt tot enkele wijzigingen in de wet. Het programma KLIC-WIN moderniseert en verbetert de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie in het kader van  de WION.

Daarnaast komt netinformatie beschikbaar in vectorformaat met behulp van webservices. Hiermee legt de graafsector de basis voor een verrijking van het gebruik van de kabel- en leidinginformatie. Op deze manier sluiten systemen en processen tevens beter aan op de Europese richtlijn INSPIRE.

Hier vind u meer informatie