In de richtlijn is de verplichting van de grondroerder om de precieze ligging op enige locatie vast te stellen, gelimiteerd door het benoemen van een proefsleuf met maximale afmetingen. Deze informatie kunt u hier vinden.

Als u mechanisch wilt gaan grondroeren moet u ter aller tijden een klicmelding doen. Volgens de wet Wion moet u 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden deze melding uitvoeren.

Er zijn verschillende soorten meldingen:

Meldingen zijn vanaf de aanvraag 20 werkdagen geldig. Dit betekend dat u in deze tijd gestart moet zijn met de werkzaamheden. Mocht u door uw planning van het werk af moeten, is dit geen probleem, als u maar binnen deze 20 werkdagen blijft. Zodra u weer verder gaat met het werk, en het is binnen deze 20 werkdagen vanaf de aanvraag, zult u moeten aantonen naar Agentschap Telecom dat u “zicht” heeft op het werk (d.m.v afzettingen of toezichthouder).

Mocht u toch buiten de 20 werkdagen vallen raden wij u aan een nieuwe klicmelding te doen, met de verwijzing in het notitie veld naar het oude nummer, zodat de nutsbeheerders weten wat de afspraken op de “oude” melding was.

Agentschap Telecom controleert de naleving van graafmeldingen en andere voorschriften rondom graafwerkzaamheden. De basis hiervoor is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (Wion).  Voor Agentschap Telecom is de wet een belangrijk instrument om leveringsonderbrekingen van essentiële diensten van energie, gas en data te voorkomen. Agentschap Telecom houdt  toezicht op de naleving van deze wet.

Met de oprichting van de stichting ‘mijnaansluiting.nl’ hebben vijftien beheerders van energie-, water- en media- & communicatie netwerken een grote stap gezet richting een snelle, inzichtelijke en online klantbediening voor nieuwbouw klanten. De nieuwe website mijnaansluiting.nl vervangt het huidige aansluitingen.nl en is een gezamenlijk initiatief van de netbeheerders.