Wanneer er zich een onverwachte gebeurtenis voordoet waarbij persoonlijk letsel of grote schade dreigt, of als er sprake is van ernstige leveringsonderbrekingen (denk aan een ziekenhuis zonder stroom, beschadigde gasleiding met gasuitstroom, overstroming door een lekkende waterleiding of een beschadigd wegdek waarbij mechanisch graven nodig is om de dreiging weg te nemen), kan er een Calamiteitenmelding gedaan worden.

kapotte kabels

Om snel maar zorgvuldig te kunnen graven, ontvangt u direct:

  • Een overzicht van de netbeheerders binnen het aangegeven polygoon;
  • Een lijst met noodnummers waarop deze netbeheerders bereikbaar zijn;
  • Informatie over de aanwezigheid van ‘buisleidingen gevaarlijke inhoud;
  • Informatie of er sprake is van een veiligheidsgebied.

Aansluitend ontvangt u per e-mail de beschikbare kabel- en leidinginformatie. Zodra u het calamiteiten nummer bij de hand heeft mag u zonder tekeningen beginnen aan de werkzaamheden.

Een Calamiteitenmelding doet u via Mijn Kadaster. Bent u niet in de gelegenheid de melding via Mijn Kadaster te doen? Neem dan telefonisch contact op met de Klantenservice KLIC op (0800) 0080 en houd uw relatienummer en inlogcode bij de hand.

Voor een gebied van maximaal 500 x 500 meter is één Calamiteitenmelding voldoende. Voor grotere gebieden moet u meerdere meldingen doen.

Wat moet ik doen bij een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’?

Is er sprake van een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’, zoals een buisleiding voor het vervoer van brandbare vloeistoffen? Dan bent u wettelijk verplicht voor aanvang van de graafwerkzaamheden telefonisch contact op te nemen met de verantwoordelijke netbeheerder. In alle andere gevallen beoordeelt u zelf of contact met een beheerder noodzakelijk is.

Graaflocatie ligt in een veiligheidsgebied

Als de graaflocatie (gedeeltelijk) in een veiligheidsgebied ligt, krijgt u bericht om welk veiligheidsgebied het gaat en wie de beheerder is. U bent verplicht contact op te nemen met de beheerder. Deze stemt met u af welke informatie nodig is en levert deze informatie rechtstreeks aan u. Ook bekijkt de beheerder van het veiligheidsgebied of er sprake is van een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’. Is dat het geval dan bepaalt hij wie contact opneemt met de beheerder van deze buisleiding. Voorbeelden van veiligheidsgebieden zijn: vliegvelden, kerncentrales en defensieterreinen.

 

De opdrachtgever is verplicht de eerstvolgende werkdag na de Calamiteitenmelding de Calamiteitenmelding te verantwoorden bij het Agentschap Telecom (toezichthouder op de WION). Daarvoor kunt u gebruik maken van het formulier ‘afmelding calamiteit’. Het Agentschap Telecom beoordeelt of de melding terecht was.

Daarnaast bent u verplicht de melding af te melden bij Agenschap Telecom

Klik hier voor het afmelden van een calamiteitenmelding