kraanmachine

 

Een graafmelding dient uiterlijk drie werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden gemeld te zijn. Een graafmelding kan maximaal een gebied van 500×500 meter bestrijken. Een graafmelding is 20 werkdagen na melding geldig. Dit is dus niet de aanvangsdatum!

Wanneer de netbeheerder in het polygoon kabels of leidingen heeft liggen van groot belang, krijg men een EV-Melding. Dit betekent dat u dit bij de netbeheerder moet melden. Het kan zijn dat de netbeheerder hierdoor de overweging maakt om een medewerker naar de werkzaamheden toe te sturen, of zelf voorzorgsmaatregelen nemen. Als u dit niet in het voortraject heeft kunnen bepalen kan dit de werkzaamheden vertragen.

Een graafmelding bij het Kadaster betekent niet dat u ook meteen toestemming hebt om te graven. Daarvoor moet u contact opnemen met de beheerder van de grond. Bijvoorbeeld met de gemeente, de provincie of de eigenaar.

Een levering kan de volgende documenten bevatten:

LI: leveringsinformatie
LG: kaartlaag met de ligging van het net
AN: kaartlaag met de annotatie bij het net
EV: bijlage met eis voorzorgsmaatregelen
HA: huisaansluitschets
ET: eigen topografie
GB: GBKN ondergrondkaart
GP: grootschalige plantopografie
MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net
TB: thema bijlage
DK: detailkaart
BL: algemene bijlage
PT: plantopografie
LP: liggings pdf (pdf met alle kaarten)