Volgens de WION is een grondroerder verplicht een afwijkende situatie van een net te melden aan het Kadaster. Wanneer een grondroerder een afwijkende situatie meldt, informeren hun de betreffende netbeheerder (als deze bekend is).

Bij een afwijkende situatie kan het gaan om een afwijkende ligging of om een onbekend net.

Wanneer is er sprake van een afwijkende ligging?

K&L1Er is sprake van een afwijkende ligging als duidelijk is dat de werkelijke ligging van het net afwijkt van de gegevens die op de verstrekte tekeningen staan. Dit kunnen 2 gevallen zijn:

  • De afstand in horizontale richting van het net verschilt in werkelijkheid meer dan 1 meter ten opzichte van de ligging op de verstrekte tekening;
  • Het net is niet aangetroffen terwijl deze wel op de verstrekte tekening wordt aangegeven.

Wanneer is er sprake van een onbekend net?

Er is sprake van een onbekend net als:

  • Er één of meerdere netten gevonden worden die niet op de gebiedsinformatie vermeld staan;
  • Onduidelijk is wie het net beheert.

Bij een afwijkende ligging dient de netbeheerder het net binnen 10 werkdagen te claimen en binnen 30 werkdagen na een ontvangstbevestiging van de “melding afwijkende situatie” de informatie of zijn kabel en/of leiding informatie aan te passen aan de werkelijke situatie.

Als de netbeheerder het net niet binnen 10 werkdagen claimt of als de netbeheerder niet bekend is, wordt het net beschouwd als ‘onbekend’. Het Kadaster gaat vervolgens bij alle betrokken netbeheerders na, wie de beheerder is van het onbekende net.

In sommige gevallen kan het zijn dat er meerdere netbeheerders het net claimen. Ze moeten er dan onderling uit komen van wie de kabel en/of leiding zou moeten zijn. Als de beheerder van het net, niet gevonden word, moet het net als weesleiding geregistreerd  worden in de gemeente waarin het zich bevind.

Wat betekend dit voor u als grondroerder?

Als er een afwijkende situatie is, moet dit direct gemeld worden met een formulier. Deze vind u hier: KLIC melding afwijkende situatie. Bij het formulier voegt u een situatieschets die ingetekend is op de GBKN die u in de leveringsinformatie aantreft. Na uw melding kunt u uw verder met uw werkzaamheden.