vergrootglasAgentschap Telecom controleert de naleving van graafmeldingen en andere voorschriften rondom graafwerkzaamheden. De basis hiervoor is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (Wion).  Voor Agentschap Telecom is de wet een belangrijk instrument om leveringsonderbrekingen van essentiële diensten van energie, gas en data te voorkomen. Agentschap Telecom houdt  toezicht op de naleving van deze wet.
 

 

toezichthouderAgentschap Telecom gebruikt de CROW-richtlijn 250 ‘zorgvuldig graven’  bij hun toezicht. Een van de manieren waarop hun dit doen is via toezichthouders. Deze komen op graaflocatie(s) om ter plekke te zien of graafwerk zorgvuldig gebeurt. Soms stellen ze een vervolgonderzoek in, bijvoorbeeld als er onzorgvuldigheden worden geconstateerd.

 

boete

 

 

Op overtredingen van de Wion kunnen sancties komen te staan. Deze sancties kunnen via bestuurs- en strafrecht worden opgelegd.