Het totale energienet in Nederland bestaat uit 310.000 kilometer elektriciteitskabels en ruim 135.000 kilometer gasbuizen. Het merendeel van de kabels en de leidingen ligt ondergronds. Daardoor zijn de energienetten minder gevoelig voor weersinvloeden.

Daarnaast is door de fijne vermazing van de netten en een uitgekiend stelsel van beveiligingen de bedrijfszekerheid van de netten bijzonder groot. Het Nederlandse energienet behoort tot het meest betrouwbare net van de wereld. De gemiddelde tijd dat een klant geen stroom heeft bedraagt circa dertig minuten per jaar. De gemiddelde tijd dat iemand jaarlijks geen gas heeft, bedraagt minder dan een minuut (cijfers op basis van vijfjarig gemiddelde). Een klant wordt eens in de ruim tweehonderd jaar met een gasonderbreking geconfronteerd.

Elektriciteitsnet
Het Nederlandse elektriciteitsnet bestaan uit een landelijk net, beheerd door TenneT, dat de regionale netten en de meeste elektriciteitscentrales met elkaar verbindt. Het landelijke net heeft hoogspanningsniveaus van 380 en 220 kilovolt. Op iets lagere niveaus wordt de elektriciteit naar de regio’s getransporteerd. Op middenspanningsniveaus wordt aan de grootverbruikers geleverd en verder gedistribueerd naar de laagspanningsnetten. Hierop zijn met name huishoudens maar ook kleine zakelijke klanten aangesloten.

Gasnet
Het hoofdtransportnet, beheerd door GasTransportServices (GTS), staat onder druk van 67 bar. Bij overdracht aan de regionale netten wordt de druk verlaagd en wordt het van nature reukloze aardgas uit veiligheidsoverwegingen van de typische gaslucht voorzien. In overslagstations wordt de druk gereduceerd waarna het met 30 millibar naar de afnemers stroomt.

 

Wet- en regelgeving

Gaat u mechanisch graven met bijvoorbeeld een graafmachine? Of gaat u heien of boren in de grond? Dan doet u tijdig een graafmelding bij het Schadepreventie.com. Een melding doet u tenminste twintig werkdagen voor aanvang van het werk. Het Kadaster verstrekt binnen twee werkdagen na uw melding de gegevens over ondergrondse kabels en leidingen. Starten met het werk mag niet voor er een melding gedaan is. kraanmachine

Het is verplicht om het kaartmateriaal dat u krijgt, op de graaflocatie aanwezig te hebben. Netbeheerders hebben de plicht alle informatie over hun netwerk aan het Kadaster door te geven. Deze gegevens leveren ze binnen een werkdag aan. De basis voor deze regels is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Agentschap Telecom houdt toezicht op de WION. De wet wordt ook wel grondroerdersregeling genoemd. Op overtredingen van de WION kunnen sancties volgen, waaronder boetes.