Sinds 1 juli 2008 geldt de wet Wion (Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten) ook wel de grondroerdersregeling genoemd. Deze regel moet het aantal graafschades aan kabels en leidingen terugdringen. De wet Wion betekent een grote verandering voor mechanische grondroerders (o.a. loonbedrijven, aannemers, hoveniers, hekwerk leveranciers, hei bedrijven, bouwbedrijven, etc), kadaster en voor de netbeheerders (bedrijven die kabels en leidingen in de grond hebben liggen).

Mechanische grondroerders, zowel zakelijk als particulier dienen verplicht een klic-melding te doen. Dit kunt u bij ons!. Ook dienen u ‘zorgvuldig te graven’. Netbeheerders moeten hun belang registreren bij het Kadaster en na een klicmelding dienen zij correcte tekeningen met hun kabels of leidingen te verstrekken.Wion

De wet Wion wordt gehandhaafd door het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van economische zaken. Het Agentschap Telecom sanctioneert partijen die geen klicmelding hebben gedaan en toch de grond mechanisch roeren.

Sinds de inwerkingtreding van deze wet is er voor agrarische ondernemers een gedoogsituatie. Hun mogen zonder klicmelding tot een diepte van 50cm onder maaiveld graven. In november 2010 zijn er een aantal wijzigingen in werking getreden. Dit betekend voor hun het volgende:

  • Het eerder genomen gedoogbesluit blijft gelden zolang de aanpassing van de wet nog niet in werking is getreden. Dit betekent dat er geen handhaving zal plaatsvinden op de meldplicht voor graafwerkzaamheden door agrariërs tot een diepte van 50 centimeter.
  • De wet zal op termijn worden aangepast. Agrariërs worden dan vrijgesteld van de meldplicht als zij graven tot een diepte van 50 centimeter in grond die bij hen in gebruik is.

Let op: voor agrariërs geldt weliswaar een uitzondering op de WION voor graafwerkzaamheden tot 50 centimeter, maar u bent altijd verplicht om zorgvuldig te graven om schade aan kabels en leidingen te voorkomen.