1e fase: Oriënteren en Voorbereiden


In een zorgvuldig graafproces wordt al tijdens het voorbereiden en ontwerpen van projecten rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen.

De opdrachtgever of grondroerder verzoekt om gebiedsinformatie (klic-melding). Dit heet een oriëntatiemelding.

Als de opdrachtgever het opstellen van het ontwerp heeft uitbesteed aan een derde partij, dan zal de opdrachtgever, opdracht geven om het ontwerp af te stemmen op de eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen op de graaflocatie.

Deze partij voert hierover dan namens de opdrachtgever overleg met de netbeheerder.

De afstemming en het overleg worden uitgevoerd door de grondroerder als deze ook het plan voor de graafwerkzaamheden opstelt.

Wij raden aan om in deze fase ook proefsleuven te graven op de locatie van het project.

Bron: Publicatie CROW 250