2e fase: Informatieoverdracht

vergaderingWanneer de ontwerpen en bestekken zijn samengesteld kan men de informatie overdragen naar de opdracht nemende partij. Deze zal het ontwerp en bestekken beoordelen of ze aan de eisen voldoen.

 

 

Om een goed gestructureerde offerte uit te brengen, zou de opdrachtnemer zich op basis van de gestelde informatie een beeld kunnen vormen van de kosten en tijdsspecificatie die voor het project gelden.

Bron: Publicatie CROW 250