4e fase: Verrichten van graafwerkzaamheden

graafmeldingZodra de uitvoering van start gaat, draagt de grondroerder zorg voor het geven van voldoende informatie aan de graver. Deze graaft alleen als de situatie in de ondergrond duidelijk is. Daarnaast moet men maatregelen nemen voor het voorkomen van schade aan netten op de graaflocatie.

 

Deze richtlijn geeft aan de grondroerder aan om zorgvuldig te graven. Om hier aan te voldoen, dient de grondroerder zich te melden voor het verrichten van graafwerkzaamheden. Dit in het kader van het onderzoek naar de feitelijke ligging van onderdelen van netten. Daarnaast moet de graafmelding aanwezig zijn op de plek van de werkzaamheden. Dit kan op papier, maar tegenwoordig mag het ook aanwezig zijn d.m.v. een tablet, laptop of smartphone.

Bron: Publicatie CROW 250