Essentieel is dat bij het nagaan van de overeenkomst voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer (dit is meestal de grondroerder) duidelijk is welke inspanningen de opdrachtnemer in het kader van zorgvuldig graven zal verrichten en hoe deze worden verrekend. De verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig graven ligt, ongeacht de contractuele afspraken bij de opdrachtnemer

Om een passende aanbieding (offerte) te doen, moet de opdrachtnemer zich, met de ter beschikking gestelde informatie, vooral een beeld kunnen vormen van kosten en de tijd die gemoeid zijn met de voorbeiding en uitvoering van dit werk.

Dit betekend dat de opdrachtgever:

  • informatie opvraagt bij het Kadaster (graafmelding);
  • nagaat welke invloed de netten hebben op zijn project;
  • nagaat welke maatregelen of voorwaarden de netbeerders hanteren (ev-melding);
  • de verkregen informatie in de pre-contractuele fase beschikbaar stelt aan potentië grondroerders;
  • de verkregen informatie in het contract opneemt;
  • zich er bij het aangaan van de overeenkomst van overtuigt welke inspanningen minimaal worden verwacht van de opdrachtnemer in het kader van het zorgvuldig graven.

 

Bron: Publicatie CROW 250